Cách giới thiệu bản thân một cách đơn giản

Lượt xem: 186 Thời gian: 18/10/2017 Danh mục: Con người
Bạn có thể tham khảo những mẫu câu sau để giới thiệu những thông tin cơ bản về bản thân mình trong tiếng Anh.

Bạn có thể giới thiệu những thông tin cơ bản về bản thân mình như tên, quê quán, tuổi tác.

Nếu kỹ hơn, bạn có thể giới thiệu thêm về gia đình, sở thích nói chung, ẩm thực...

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

...hay chia sẻ những điều cụ thể hơn về bản thân mình.

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Một số từ vựng về ngày tháng, môn học.

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Từ vựng về nghề nghiệp, sở thích giúp bạn giới thiệu bản thân mình dễ dàng hơn.

Nguồn: Y Vân