7 đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp hằng ngày ai bắt đầu học cũng nên biết

Lượt xem: 255 Thời gian: 19/10/2017 Danh mục: Con người
Để tăng khả năng phản xạ tiếng Anh, học những đoạn đối thoại trước là việc các bé nên làm. Dưới đây là 7 mẫu đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp hằng ngày phổ biến giúp ta tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Lesson 1: WHERE ARE YOU FROM?

Hello.

Hi.

How are you?

I'm good. How are you?

Good. Do you speak English?

A little. Are you American?

Yes.

Where are you from?

I'm from California.

Nice to meet you.

Nice to meet you too.

Lesson 2: DO YOU SPEAK ENGLISH?

Excuse me, are you American?

No.

Do you speak English?

A little, but not very well.

How long have you been here?

2 months.

What do you do for work?

I'm a student. How about you?

I'm a student too.

Lesson 3: WHAT’S YOUR NAME?

Excuse me, what's your name?

My name is Jessica. What's yours?

John.

You speak English very well.

Thank you.

Do you know what time it is?

Sure. It's 5:10PM.

What did you say?

I said it's 5:10PM.

Thanks.

You're welcome.

Lesson 4: ASKING DIRECTIONS

Hi Michael.

Hi Amy. What's up?

I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there?

No, sorry. I don't know.

I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is?

Sure, it's over there.

Where? I don't see it.

Oh, I see it now. Thanks.

No problem.

Do you know if there's a restroom around here?

Yes, there's one here. It's in the store.

Thank you.

Bye.

Bye bye.

Lesson 5: I'M HUNGRY

Hi Sarah, how are you?

Fine, how are you doing?

OK.

What do you want to do?

I'm hungry. I'd like to eat something.

Where do you want to go?

I'd like to go to an Italian restaurant.

What kind of Italian food do you like?

I like spaghetti. Do you like spaghetti?

No, I don't, but I like pizza.

Lesson 6: DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK?

David, would you like something to eat?

No, I'm full.

Do you want something to drink?

Yes, I'd like some coffee.

Sorry, I don't have any coffee.

That's OK. I'll have a glass of water.

A small glass, or a big one?

Small please.

Here you go.

Thanks.

You're welcome.

Lesson 7: THAT'S TOO LATE!

Mary, would you like to get something to eat with me?

OK. When?

At 10 O'clock.

10 in the morning?

No, at night.

Sorry, that's too late. I usually go to bed around 10:00PM.

OK, how about 1:30 PM?

No, that's too early. I'll still be at work then.

How about 5:00PM?

That's fine.

OK, see you then.

Alright. Bye.

Xem thêm 8 BÀI HỘI THOẠI HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN AI CŨNG NÊN BIẾT

Nguồn: antoree.com

Bài viết liên quan

Tìm ra định hướng nghề nghiệp (Phần 1)

Thời gian: 19/10/2017

Lượt xem: 275

TÌM HIỂU VIỆC LÀM TẠI CASINO

Thời gian: 01/02/2018

Lượt xem: 292

Thành công thực sự...là gì?

Thời gian: 06/01/2018

Lượt xem: 254