3 lời khuyên để sửa CV mẫu phù với mô...

1 year ago

Trong thời đại cạnh tranh như hiện nay, bạn có thể tìm được nhiều CV...

Mô tả công việc trong ngành xuất nhập khẩu

3 years ago

Một nhân viên trong ngành XNK đầu tiên phải có hiểu biết cơ bản về...

Mô tả công việc của Chuyên viên tín dụng

3 years ago

Trong một số trường hợp, chuyên viên tín dụng đóng vai trò như một nhân...

Mô tả công việc của nhân viên pháp chế/ pháp...

3 years ago

Bạn học về luật và muốn trở thành một nhân viên pháp chế/ pháp lý...

Mẫu mô tả công việc Kỹ sư môi trường -  ...

Mẫu mô tả công việc Kỹ sư môi trường -  ...

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Kỹ sư môi trường là một bản liệt kê...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên bảo vệ -  ...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên bảo vệ -  ...

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên nhân sự -...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên nhân sự -...

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên nhân sự là một bản liệt kê...