Nhân viên quản lý ngân sách

Lượt xem: 153 Thời gian: 08/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mô tả công việc quản lý ngân sách được tối ưu hóa với nghĩa vụ tài chính và kế toán để giúp bạn thu hút các ứng viên đủ điều kiện. Mẫu này cũng dễ dàng tùy chỉnh và đăng lên các bảng việc làm trực tuyến và các trang nghề nghiệp. 

Mô tả công việc nhân viên quản lý ngân sách.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên quản lý ngân sách có trách nhiệm quản lý và giám sát ngân sách. Xem xét các đề xuất ngân sách và chuẩn bị tài liệu và báo cáo tài chính. Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán và tài chính am hiểu về các quy định pháp lý và kế toán và ngân sách. Có các kỹ năng về tính toán, phân tích, trình bày dữ liệu. Phân tích dự báo tài chính và đưa ra các quyết định về ngân sách. Lập kế hoạch, đánh giá, thiết kế và thực hiện ngân sách của công ty chúng tôi, đảm bảo tăng trưởng kinh doanh và tuân thủ pháp luật.

Trách nhiệm

 • Thiết kế các mô hình ngân sách hiệu quả cho các phòng ban và toàn bộ công ty
 • Phân tích thông tin tài chính (ví dụ: doanh thu, chi tiêu và quản lý tiền mặt) để đảm bảo tất cả các hoạt động nằm trong phạm vi ngân sách
 • Ngân sách hàng năm hiện tại cho người quản lý cấp cao
 • Xem lại yêu cầu ngân sách để phê duyệt.
 • Dự báo nhu cầu ngân sách trong tương lai.
 • Xác định chênh lệch giữa kết quả tài chính thực tế và ngân sách vào cuối mỗi kỳ báo cáo.
 • Đề xuất cải tiến chi tiêu giúp tăng lợi nhuận.
 • Xem xét ngân sách của công ty để tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Thiết kế và thực hiện các chính sách và thủ tục ngân sách hiệu quả.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, phân tích ngân sách.
 • Am hiểu về phần mềm kế toán và gói thống kê
 • Thành thạo các kiến thức, kỹ năng về MS Excel (cụ thể, công thức nâng cao, bảng tổng hợp và biểu đồ)
 • Biết sử dụng các phương pháp dự báo và phân tích dữ liệu.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề.
 • Am hiểu các kiến thức, kỹ năng về kế toán.
 • Kỹ năng giải thích ngân sách và thông tin tài chính theo các thuật ngữ đơn giản
 • Tốt nghiệp cử nhân / Thạc sĩ về Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan

 

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

Mẫu mô tả công việc Tài xế lái xe -...

Thời gian: 23/12/2018

Lượt xem: 191

Mẫu mô tả công việc Giáo viên - Teacher JD...

Thời gian: 20/12/2018

Lượt xem: 213

Kiểm toán viên cao cấp.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 150

Trưởng phòng đào tạo kỹ thuật.

Thời gian: 11/11/2018

Lượt xem: 150