Quản lý tín dụng.

Lượt xem: 144 Thời gian: 08/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Sử dụng mẫu mô tả công việc của nhân viên quản lý tín dụng này để quảng cáo công việc của nhà tuyển dụng, trên các trang nghề nghiệp và bảng công việc nhằm thu hút các ứng viên có kỹ năng kế toán. 

Mô tả công việc nhân viên quản lý tín dụng

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên quản lý tín dụng để giám sát quá trình cho vay của công ty. Đánh giá khách hàng về mức độ tin cậy tiến hành phê duyệt hoặc từ chối khỗ trợ vay.Trách nhiệm của người quản lý tín dụng bao gồm tạo mô hình tính điểm tín dụng, đặt ra các điều khoản vay và xác định lãi suất. Có các kỹ năng nghiệp vụ, bằng cấp về kế toán hoặc tài chính, có kinh nghiệm xử lý các hồ sơ, đơn xin vay tiền. Đã làm việc trong ngân hàng là một lợi thế. Phân tích khách hàng tránh những rủi ro về nợ xấu và tăng doanh thu các khoản vay.

Trách nhiệm

 • Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của khách hàng
 • Tạo mô hình chấm điểm tín dụng để dự đoán rủi ro
 • Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu vay, dựa trên độ tin cậy và doanh thu và lỗ tiềm năng
 • Tính toán và đặt lãi suất
 • Thương lượng điều khoản vay với khách hàng.
 • Theo dõi thanh toán.
 • Duy trì hồ sơ các đơn xin vay tiền
 • Theo dõi khách hàng để quản lý các khoản thanh toán nợ và gia hạn nợ
 • Đảm bảo tất cả các thủ tục cho vay tuân thủ các quy định
 • Phát triển, xem xét và cập nhật chính sách tín dụng của công ty .

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng hoặc vị trí tương đương.
 • Am hiểu phần mềm kế toán
 • Nắm rõ ccacs kiến thức và tủ tục cho vay.
 • Kỹ năng phân tích vấn đề và sử dụng thành thạo tin học văn phòng, xử lý các bảng tính tài chính.
 •  Kĩ năng thương lượng, đàm phán.
 • Tốt nghiệp cử nhân về Kế toán, Kinh tế, Ngân hàng và Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

Kế toán.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 154

Thủ quỹ

Thời gian: 11/11/2018

Lượt xem: 162