Nhân viên thanh toán.

Lượt xem: 134 Thời gian: 08/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mẫu mô tả công việc của nhân viên thanh toán, giúp nhà tuyển dụng tối ưu hóa công việc để đăng lên các bảng công việc trực tuyến hoặc các trang nghề nghiệp thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty.

Mô tả công việc nhân viên thanh toán.

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên thanh toán, giúp chúng tôi theo dõi doanh thu của công ty. Bạn sẽ chịu trách nhiệm theo dõi số tiền nợ của khách hàng, chuẩn bị hóa đơn và cập nhật hồ sơ.Là nhân viên thanh toán, bạn phải chính xác và đáng tin cậy trong việc xử lý tài khoản và tài liệu. Tốt về toán và khả năng tổ chức cao là rất cần thiết do lượng thông tin tài chính lớn. Có các kỹ năng xử lý và sử dụng máy tính thành thạo. Hỗ trợ chính xác các khoản phải thu và bảo vệ thu nhập của công ty.

Trách nhiệm

 • Quản lý số dư tài khoản để khám phá các khoản nợ chưa thanh toán hoặc các khoản không thống nhất khác
 • Thu thập tất cả thông tin cần thiết để tính các khoản phải thu (số tiền đặt hàng, tỷ lệ chiết khấu, v.v ...)
 • Kiểm tra đầu vào dữ liệu trong hệ thống kế toán để đảm bảo tính chính xác của hóa đơn cuối cùng
 • Phát hành hóa đơn và hóa đơn và gửi cho khách hàng thông qua các kênh khác nhau ( e-mail, v.v ...)
 • Báo cáo tài khoản khách hàng định kỳ hoặc bất cứ khi nào cần thiết
 • Nhận thanh toán thông qua các phương thức khác nhau (tiền mặt, thanh toán trực tuyến, v.v.) và kiểm tra độ tin cậy.
 • Liên hệ khách hàng về các khoản thanh toán.
 • Cập nhật hồ sơ kế toán với các khoản thanh toán mới, số dư, thông tin khách hàng, v.v ...
 • Trả lời câu hỏi và xử lý các khiếu nại của khách hàng về hóa đơn.
 • Báo cáo hoạt động lên cấp trên.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, nhân viên thanh toán
 • Tuân thủ luật pháp và nguyên tắc bảo mật trong công ty.
 • Xử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng đặc biệt là Kiến thức làm việc của phần mềm liên quan (ví dụ Quickbooks).
 • Khả năng tính toán logic, xử lý vấn đề nhanh hiệu quả.
 • Có các kỹ năng về tổ chức, xử lý công việc.
 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; giáo dục thêm sẽ là một điểm cộng
Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

Quản trị viên đào tạo

Thời gian: 11/11/2018

Lượt xem: 137

Đào tạo giảng viên

Thời gian: 10/11/2018

Lượt xem: 144

Quản lý kế toán.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 136