Điều phối viên thanh toán.

Lượt xem: 143 Thời gian: 09/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mẫu mô tả công việc điều phối viên thanh toán này được tối ưu hóa để đăng lên các các trang quảng cáo nghề nghiệp dễ dàng thu hút những ứng viên phù hợp với vị trí của công ty.

Mô tả công việc.

Chúng tôi đang tìm kiếm một điều phối viên thanh toán theo dõi và thu thập nợ một cách chính xác. Quản lý doanh thu của công ty. Các điều phối viên thanh toán. Các điều phối viên thanh toán được trang bị kiến thức về các thủ tục thanh toán và chú ý đến từng chi tiết. Có khả năng thanh  phân tích vấn đề, kỹ năng giao tiếp tốt.

Trách nhiệm

 • Cộng tác với các chuyên gia tài chính và bán hàng để duy trì các khoản thu.

 • Biên dịch và xử lý thông tin như giá cả, giảm giá, phí giao hàng, v.v.

 • Đảm bảo khách hàng được lập hóa đơn chính xác cho các dịch vụ được cung cấp

 • Phát hành hóa đơn và phân phối chúng bằng điện tử hoặc qua thư

 • Giao tiếp với khách hàng để trả lời câu hỏi

 • Giải quyết các bất đồng giữa công ty và chủ nợ của công ty

 • Yêu cầu thanh toán các khoản nợ đang chờ xử lý theo cách chắc chắn nhưng thận trọng

 • Thương lượng sắp xếp thanh toán khi cần

 • Lưu giữ hồ sơ chính xác (thông tin khách hàng, thanh toán đã nhận, v.v.)

 • Chuẩn bị và gửi báo cáo

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm đã được chứng minh là điều phối viên thanh toán hoặc vị trí tương tự

 • Hiểu biết về các luật và thực tiễn tốt nhất có liên quan

 • Thành thạo trong văn phòng MS và nhập dữ liệu; kiến thức làm việc của phần mềm ERP là một điểm cộng

 • Thoải mái với toán học và dữ liệu tài chính

 • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp

 • Chú ý đến từng chi tiết

 • Bảo mật và tin cậy

 • Khả năng tổ chức và phối hợp nhiệm vụ xuất sắc

 • Tốt nghiệp cử nhân trong lĩnh vực kế toán hoặc có liên quan.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan