Huấn luyện viên bán hàng.

Lượt xem: 147 Thời gian: 10/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mẫu mô tả công việc huấn luyện viên bán hàng, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng các tin tuyển dụng trên các trang quảng cáo nghề nghiệp, thu hút các ứng viên có kinh nghiệm, phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Mô tả công việc huấn luyện viên bán hàng.

Chúng tôi đang tìm kiếm một huấn luyện viên bán hàng, để phối hợp các hoạt động đào tạo giúp cho đội ngũ bán hàng của công ty đạt năng suất và hiệu quả trong công việc. Trách nhiệm huấn luyện viên bán hàng: bao gồm tư vấn nhân viên bán hàng mới, thiết kế các khóa đào tạo cá nhân và nhóm và chuẩn bị tài liệu giáo dục. Am hiểu về kỹ thuật bán hàng và khả năng tạo động lực cho nhân viên.Giúp nhân viên bán hàng phát triển kỹ năng và đạt được hạn ngạch.

Trách nhiệm

 • Làm cố vấn cho nhân viên bán hàng và cung cấp lời khuyên hữu ích liên quan đến công việc.
 • Đào tạo nhân viên bán hàng mới.
 • Xác định nhu cầu đào tạo cá nhân và nhóm.
 • Phát triển tài liệu giáo dục, bao gồm thuyết trình, kịch bản bán hàng và nghiên cứu điển hình.
 • Thiết kế các khóa đào tạo bằng cách sử dụng trò chơi điện tử, các hoạt động nhập vai và mô phỏng công việc.
 • Thu thập phản hồi về tất cả các chương trình đào tạo từ học viên, người quản lý và người hướng dẫn
 • Đặt mục tiêu học tập và phát triển hàng năm cho nhóm bán hàng
 • Duy trì hồ sơ cập nhật về giáo trình và tài liệu giáo dục
 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên sau mỗi lần đào tạo
 • Theo dõi chi phí của các chương trình đào tạo

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện bán hàng hoặc các vị trí liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.
 • Thành thạo với các hoạt động nhập vai và nền tảng học tập điện tử.
 • Sử dụng thành thạo các phương tiện đào tạo bằng video hoặc trang trình bày.
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên.
 • Kỹ năng giải quyết các vấn đề.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân về giáo dục, nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan và có các chứng nhận đào tạo là một lợi thế.
Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

Mẫu mô tả công việc Thư ký Giám đốc -  ...

Thời gian: 22/12/2018

Lượt xem: 154

Mẫu mô tả công việc Nhân viên PR -  PR...

Thời gian: 22/12/2018

Lượt xem: 151

Điều phối viên đào tạo.

Thời gian: 10/11/2018

Lượt xem: 131

Giám đốc đào tạo.

Thời gian: 10/11/2018

Lượt xem: 142

Mẫu mô tả công việc Nhân viên PG/ PB -  ...

Thời gian: 24/12/2018

Lượt xem: 391