Điều phối viên đào tạo.

Lượt xem: 131 Thời gian: 10/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mẫu mô tả điều phối viên đào tạo đã được tối ưu hóa giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng tải các thông tin tuyển dụng lên các trang quảng cáo, tuyển dụng. Thu hút các ứng viên có kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty.

Mô tả công việc của điều phối viên đào tạo.

Chúng tôi đang tìm kiếm một điều phối viên đào tạo để lãnh đạo các sáng kiến phát triển nhân viên của chúng tôi thông qua việc tổ chức các sự kiện đào tạo sáng tạo và các chương trình giáo dục.Trách nhiệm của Điều phối viên đào tạo bao gồm giao tiếp với các nhà quản lý để xác định các nhu cầu đào tạo và lập bản đồ các kế hoạch phát triển cho các nhóm và cá nhân. Điều phối viên đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, phát triển, điều phối và thực hiện tất cả các chương trình đào tạo. Có kinh nghiệm với các phương pháp đào tạo khác nhau, bao gồm huấn luyện tại chỗ, các chương trình cố vấn và học trực tuyến. Kinh nghiệm với các dự án khác nhau, như đào tạo quản lý và phát triển kỹ năng mềm, cũng rất cần thiết. Điều phối viên đào tạo là giám sát tất cả phát triển nghề nghiệp tại công ty .

Trách nhiệm

 • Lập kế hoạch đào tạo hàng năm về quản lý, nhân sự, hỗ trợ khách hàng và hơn thế nữa
 • Thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo (thuê ngoài và / hoặc nội bộ)
 • Chọn phương pháp hoặc hoạt động đào tạo thích hợp (ví dụ: mô phỏng, cố vấn, đào tạo tại chỗ, các lớp phát triển nghề nghiệp)
 • Đào tạo thị trường có sẵn cho nhân viên và cung cấp các thông tin cần thiết.
 • Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo toàn tổ chức và xác định các kỹ năng , kiến thức cần đào tạo.
 • Áp dụng các nguyên tắc giáo dục và các phương pháp đào tạo kỹ thuật mới
 •  Thiết kế, chuẩn bị và đặt hàng hỗ trợ và tài liệu giáo dục
 • Đánh giá hiệu quả giảng dạy và xác định tác động của đào tạo về kỹ năng của nhân viên và KPI.
 • Thu thập phản hồi từ các giảng viên và học viên sau mỗi buổi học
 • Hợp tác với các bên liên quan nội bộ và liên lạc với các chuyên gia về thiết kế giảng dạy.
 • Duy trì cơ sở dữ liệu giáo trình cập nhật và hồ sơ đào tạo.
 • Tổ chức các buổi huấn luyện cho các chuyên gia nội bộ.
 • Quản lý và bảo trì thiết bị và trang thiết bị đào tạo trong nhà.
 • Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp đào tạo mới.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo điều phối là một lợi thế hoặc các lĩnh vực liên quan.
 •  Am hiểu thực hành phối hợp nhiều sự kiện đào tạo trong môi trường doanh nghiệp.
 • Có kiến thức sâu về lý thuyết thiết kế và thực hiện giảng dạy.
 • Có  kiến thức về hệ thống quản lý học tập và các công cụ phân phối web.
 • Có khả năng hoàn thành chu trình đào tạo đầy đủ (đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, phát triển, phối hợp, theo dõi và đánh giá)
 • Áp dụng các  phương pháp và kỹ thuật đào tạo nghề truyền thống và hiện đại.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực  học trực tuyến
 • Thành thạo MS Office.
 • Kỹ năng tổ chức nâng cao với khả năng xử lý nhiều bài tập.
 • Kỹ năng giao tiếp, tổ chức tốt.
 • Tốt nghiệp các chuyên ngành giáo dục, đào tạo, nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.
Nguồn: Internet

Bài viết liên quan

Mẫu mô tả công việc Giáo viên - Teacher JD...

Thời gian: 20/12/2018

Lượt xem: 185

Trợ lý kế toán.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 127

Kiểm toán viên ca đêm.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 136

Kế toán chi phí.

Thời gian: 08/11/2018

Lượt xem: 126