Chuyên gia đào tạo

Lượt xem: 109 Thời gian: 11/11/2018 Danh mục: Mẫu mô tả công việc
Mẫu mô tả công việc Chuyên gia đào tạo giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng tải các thông tin tuyển dụng lên các trang quảng cáo, tuyển dụng. Thu hút các ứng viên có kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty.

Mô tả công việc.

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia đào tạo để nâng cao năng lực của nhân viên cá nhân bằng cách thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo, để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên trong liên kết với các giá trị cốt lõi của công ty. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhu cầu đào tạo đánh giá, thiết kế và cung cấp giáo trình và tài liệu học tập và quản lý tất cả các giai đoạn của các can thiệp đào tạo.

Trách nhiệm

 • Xác định nhu cầu đào tạo bằng cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của nhân sự.

 • Chuẩn bị các tài liệu đào tạo cho nhân viên.

 • Xây dựng chương trình đào tạo hàng năm và chuẩn bị kế hoạch giảng dạy.

 • Phát triển hoặc giám sát việc sản xuất các tài liệu giảng dạy, tài liệu giảng dạy, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng.

 • Các chương trình đào tạo có cấu trúc, theo dõi kết quả chất lượng các khóa học.

 • Lập kế hoạch tiến hành các buổi định hướng cho doanh nghiệp.

 • Cung cấp các khóa đào tạo

 • Đánh giá hiệu quả của các khóa học thông qua các kỹ năng của nhân viên đã tiếp nhận.

 • Thường xuyên đánh giá các chương trình đào tạo, có những thay đổi cải tiến trong các chương trình đào tạo.

 • Cập nhật xu hướng phát triển đào tạo nhân viên.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp hoạc các vị trí liên quan.

 • Có kiến thức sâu  lý thuyết thiết kế giảng dạy và nguyên tắc học tập.

 • Có khả năng quản lý các quy trình đào tạo.

 • Có kiến thức về phần mềm quản lý học tập.

 • Am hiểu các phương pháp, công cụ và kỹ thuật đào tạo truyền thống và hiện đại

 • Thành thạo việc lập kế hoạch và quy trình quản lý nhân sự.

 • Có khả năng tiến hành phân tích lợi ích chi phí.

 • Kỹ năng ra quyết định và kỹ năng tổ chức

 • Khả năng xử lý thông tin, giải quyết ván đề tốt.

 • Thành thạo MS Office và phần mềm cơ sở dữ liệu.

 • Bằng BS trong giáo dục, đào tạo, nhân sự hoặc lĩnh vực liên quan.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan