Mẫu mô tả công việc Bếp trưởng - Head Chef JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Biên tập viên truyền hình -  EditorJD Template.

8 months ago

Mô tả công việc Biên tập viên truyền hình là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu -  Documentation Staff JD Template.

8 months ago

(Free Download)Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Giám đốc điều hành -  Chief Executive Officer JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Giám đốc Marketing -  Chief Marketing Officer JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Kế toán viên cao cấp.

10 months ago

Mẫu mô tả công việc Kế toán cao cấp này được tối ưu hóa để đăng trên bảng công việc trực tuyến hoặc các trang nghề nghiệp. Thật dễ dàng để tùy chỉnh với các nhiệm vụ kế toán, cho dù bạn đang thuê một kế toán tài chính, quỹ, ...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên Marketing -  Marketing Executive JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên Marketing là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham...

Mẫu mô tả công việc Giám sát kinh doanh khu vực -  Area Sales Manager JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng -  Customer Service Executive JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc (JD) vị trí: Chuyên viên Digital Marketing- Digital Marketing Excutive JD Template (Free Download 1)

8 months ago

Mẫu mô tả công việc (JD) là cơ sở để xác định các yêu cầu tuyển chọn ứng viên của nhà tuyển dụng. Theo đó nhà tuyển dụng sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về các yêu cầu công việc, kiến thức, kỹ năng, thái độ,...

Huấn luyện viên bán hàng.

10 months ago

Mẫu mô tả công việc huấn luyện viên bán hàng, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng các tin tuyển dụng trên các trang quảng cáo nghề nghiệp, thu hút các ứng viên có kinh nghiệm, phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Mẫu mô tả công việc Nhân viên văn thư lưu trữ -  Documentation JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên văn thư lưu trữ là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần...

Trợ lý kế toán.

10 months ago

Sử dụng mẫu mô tả công việc trợ lý kế toán giúp nhà tuyển dung dễ dàng đăng các tin tuyển dụng, thu hút ứng viên kế toán tham gia vào bộ phận kế toán tài chính cho công ty bạn.

Mẫu mô tả công việc Chuyên viên tư vấn thẩm mỹ - Aesthetic Consultant JD Template.

8 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Tư vấn đào tạo

10 months ago

Mẫu mô tả công việc tư vấn đào đạo được tối ưu hóa giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng các tin tuyển dụng trên các trang quảng cáo việc làm. Thu hút các ứng viên có kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty