Mẫu mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh -  Sales Manager JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên Sales Tour -  Sales Tour JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên Sales Tour là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu -  Documentation Staff JD Template.

6 months ago

(Free Download)Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Giám đốc kinh doanh bất động sản-  Director Real Estate Business JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật ô tô -  Automotive Technician JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên kỹ thuật ô tô là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên kinh doanh bất động sản - Real Estate Sales JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên kinh doanh bất động sản là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên...

Chuyên gia đào tạo

8 months ago

Mẫu mô tả công việc Chuyên gia đào tạo giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đăng tải các thông tin tuyển dụng lên các trang quảng cáo, tuyển dụng. Thu hút các ứng viên có kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty.

Kế toán thuế.

8 months ago

Mẫu mô tả công việc kế toán thuế , giúp tối ưu hóa các nhiệm vụ kế toán và dễ dàng đăng lên các bảng công việc và các trang nghề nghiệp. Nhằm thu hút các ứng cử viên đủ điều kiện cho vai trò kế toán tại công ty...

Mẫu mô tả công việc Nhân viên Kế toán -  Accounting JD Template.

6 months ago

Mô tả công việc Kế toán là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Nhân viên tư vấn -  Consultant Executive JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên tư vấn là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để...

Mẫu mô tả công việc Hướng dẫn viên du lịch -  Tour Guide JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Giám đốc cơ khí-  Mechanical Director JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để tham gia ứng tuyển.

Mẫu mô tả công việc Nhân viên thiết kế cơ khí -  Mechanical Design JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Nhân viên thiết kế cơ khí là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần...

Mẫu mô tả công việc Quản lý cửa hàng -  Store Manager JD Template.

6 months ago

(Free Download) Mô tả công việc Quản lý cửa hàng là một bản liệt kê chính xác và xúc tích những điều mà ứng viên phải thực hiện. Nó cho biết ứng viên làm cái gì? Làm như thế nào? Và các điều kiện mà ứng viên cần có để...

Kiểm toán viên cao cấp.

8 months ago

Mẫu mô tả công việc kiểm toán cao cấp này được tối ưu hóa để đăng lên các bảng công việc trực tuyến hoặc các trang nghề nghiệp, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng thu hút ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng của công ty.