Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên Content Marketing- Content Marketing Resume Samples.

9 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc nhân viên Content Marketing giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên Content Marketing một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên tổ chức sự kiện- Event Executive CV Template.

9 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc nhân viên tổ chức sự kiện giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên tổ chức sự kiện một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc vị trí: Nhân viên Telesales- Telesales CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc nhân viên Telesales, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên Telesales một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên thiết kế nội thất- Interior Designer CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên thiết kế nội thất, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên thiết kế nội thất một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Giám đốc kinh doanh - Sales Manager CV Template

9 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Giám đốc kinh doanh giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Giám đốc kinh doanh một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu - Sales Executive CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu một cách nhanh chóng và gửi đến...

Mẫu hồ sơ xin việc Kỹ sư phần mềm - Software Engineer CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Kỹ sư phần mềm, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Kỹ sư phần mềm một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Hướng dẫn viên du lịch- Tour Guide CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc Hướng dẫn viên du lịch, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Hướng dẫn viên du lịch một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên tư vấn pháp luật - Legal Counselor CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Nhân viên tư vấn pháp luật, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên tư vấn pháp luật.. một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển...

Mẫu hồ sơ xin việc Chuyên viên tư vấn thẩm mỹ - Aesthetic Consultant CV Template

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Chuyên viên thẩm mỹ,  giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Chuyên viên thẩm mỹ một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Giao dịch viên ngân hàng - Teller CV Template

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Giao dịch viên ngân hàng,  giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Giao dịch viên ngân hàng một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Nhân viên kho - Warehouse Staff CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Nhân viên kho, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Nhân viên kho một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Trưởng phòng nhân sự - HR Manager CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc Trưởng phòng nhân sự, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Trưởng phòng nhân sự một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Biên tập viên truyền hình - Editor CV Template.

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc Biên tập viên truyền hình, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Biên tập viên truyền hình một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.

Mẫu hồ sơ xin việc Biên tập viên báo chí- Newspaper Editor CV Template

8 months ago

(Free Download) Mẫu hồ sơ xin việc vị trí Biên tập viên báo chí, giúp ứng viên có thể dễ dàng tạo cho mình một hồ sơ xin việc ấn tượng về vị trí Biên tập viên báo chí một cách nhanh chóng và gửi đến nhà tuyển dụng.