Danh mục Wiki

Các nghề cơ bản thuộc ngành hành chính văn phòng

Lượt xem: 2129 Thời gian: 30/12/2015 Danh mục: Nghề Hành chính - Văn phòng

Nếu bạn thực sự yêu thích ngành hành chính văn phòng, hãy dành thời gian để tìm hiểu về các thông tin cơ bản thuộc ngành. Trong lĩnh vực này, có một số các ngành cụ thể để bạn có thể tham khảo như lễ tân, thống kê lưu trữ, thông tin thư viện...

Những tính cách cần có của một nhân viên hành chính văn phòng

Tìm việc làm hành chính văn phòng ở đâu?

Cơ hội việc làm ngành hành chính văn phòng?

Các công việc sau đây có thể là gợi ý cho bạn khi lựa chọn công việc hành chính văn phòng

Thông tin thư viện: Chuyên về thống kê, lưu trữ thông tin 

Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ; các trung tâm thông tin tư liệu; hoạt động chuyên môn ở các cơ quan có thiết chế hợp nhất giữa thông tin và thư viện, thư viện truyền thống, thư viện hiện đại (Thư viện điện tử), các trung tâm học liệu, các trung tâm thông tin tư liệu của các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường ĐH.

Ngành này đào tạo sinh viên có trình độ chuyên môn cao về khoa học thông tin và thư viện, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật tự động hóa trong công tác thông tin, thư viện: thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, bảo đảm cung cấp các loại hình thông tin phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và hỗ trợ các quá trình quyết định, lập kế hoạch ở các cấp các ngành; có khả năng tạo lập, khai thác, tổ chức và quản trị các nguồn lực thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu tích hợp và đặc thù; có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý các cơ quan thông tin - thư viện.

Thống kê, lưu trữ:

Sinh viên được đào tào các kiến thức và kỹ năng tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ như: Phân loại tài liệu; chỉnh lý tài liệu; xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ; thống kê và công cụ tra tìm tài liệu; bảo quản tài liệu; tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; lưu trữ tài liệu trong các tổ chức đoàn thể; công bố tài liệu; ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ.

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Lưu trữ học thể làm việc tại các Trung tâm lưu trữ quốc gia; Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố; các phòng lưu trữ huyện, quận hoặc làm cán bộ quản lý công tác hành chính văn thư lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Quản trị văn phòng: Quản trị văn phòng, thư ký văn phòng, hành chính, quản lý hồ sơ, nhân viên đánh máy, biên soạn hồ sơ, nhân viên lễ tân, điện thoại viên

Đào tạo sinh viên trở thành người Thư Ký văn phòng chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của cơ quan sao cho hiệu quả. Quản lý, cung cấp thông tin cho cơ quan và lãnh đạo các cơ quan; tổ chức các hội nghị; tổ chức tiếp đón các đoàn vào; tổ chức cho đoàn ra; thành thạo, tự tin trong các tình huống giao tiếp, góp phần khẳng định vị thế của cơ quan đối với các đối tượng giao tiếp khác nhau; sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng; thành thạo các hoạt động nghiệp vụ văn phòng.

 

Sau khi tốt nghiệp có thể làm thư ký, trợ lý cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm nhận những chức danh khác (tổ trưởng, trưởng bộ phận Hành chính văn phòng) hoặc làm công việc có liên quan đến công tác Văn thư Lưu trữ trong các đơn vị và doanh nghiệp.

Các ngành nghề thuộc công chức - nhà nước: Là các vị trí làm việc tại các văn phòng, cơ quan nhà nước với các công việc chuyên trách cụ thể

Nguồn: MyWork tổng hợp

Bài viết liên quan

Định nghĩa nghề lễ tân

Thời gian: 30/12/2015

Lượt xem: 2020

Tìm việc làm hành chính văn phòng ở đâu?

Thời gian: 30/12/2015

Lượt xem: 2160

Nhân viên hành chính văn phòng là gì?

Thời gian: 30/12/2015

Lượt xem: 1839

Cơ hội việc làm ngành hành chính văn phòng?

Thời gian: 30/12/2015

Lượt xem: 1912

Nghề lễ tân và cơ hội phát triển ở Việt...

Thời gian: 30/12/2015

Lượt xem: 2207