Danh mục Wiki

Lao động phổ thông là gì?

Lượt xem: 1753 Thời gian: 10/01/2016 Danh mục: Nghề Lao động phổ thông

Chúng ta thường hay nghe rất nhiều đến từ "lao động phổ thông" nhưng không phải ai cũng hiểu được lao động phổ thông là gì?

Lao động phổ thông là tất cả những lao động có quy trình kỹ thuật đơn giản, phù hợp với đại đa số người lao động. Trình độ yêu cầu tối đa là PTTH. Những dạng lao động này thông thường chủ yếu đòi hỏi sức khỏe là chính, hoặc có thể tham gia lao động không thông qua đào tạo như: khuân vác, phụ hồ, ... hoặc qua những khóa đào tạo ngắn hạn như: thợ xây, thợ may, phục vụ quán ăn, nhà hàng...

Nguồn: Sưu tầm

Bài viết liên quan