Danh mục Wiki

Chuyên viên thẩm định - Nghề mới tại Việt Nam

Lượt xem: 2262 Thời gian: 13/03/2016 Danh mục: Nghề Ngân hàng

Trong trường hợp có nhiều người đưa ra những mức giá khác nhau ở cùng một thời điểm như nhau thì công việc "thẩm định giá" chính là trọng tài trong những trường hợp đó.

Thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế ( Điều 4-Pháp lệnh giá số 40).

Nghề thẩm định giá chia làm 2 cấp: chuyên viên thẩm định giá và trợ lý chuyên viên thẩm định giá. Theo đó, hai loại hình dịch vụ liên quan đến ngành này ra đời:

+ Thứ nhất, đó là dịch vụ thẩm định theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước.

+ Thứ hai, dịch vụ thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá khi thị trường bất động sản phát triển.

Công việc của nhà thẩm định giá

Trong nghề thẩm định giá chia làm 2 cấp: chuyên viên thẩm định giá và trợ lý chuyên viên thẩm định giá. Các cán bộ và chuyên viên thẩm định giá cung cấp những dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thứ nhất, đó là dịch vụ thẩm định theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước: pháp lệnh giá đã quy định các loại hình tài sản của Nhà nước phải tẩm định giá. Thứ hai, dịch vụ thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân

Thẩm định giá - nghề độc lập

Thẩm định giá là một nghề độc lập trong xã hội tương tự như nghề kế toán - kiểm toán. Nhưng không phải vì vậy mà nghề này đơn điệu, ngược lại đây chính là cơ hội để bạn có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Tùy theo năng lực cá nhân, bạn có thể lựa chọn nhiều địa điểm làm việc và nhiều môi trường khác nhau để tự học hỏi.

Công việc của một nhà thẩm định giá luôn đòi hỏi sự cẩn thận, kiên trì trong việc thu thập thông tin và xử lý số liệu. 

Nguồn: MyWork sưu tầm
Tags:

Bài viết liên quan