• Ngành Dịch vụ
 • Ngành Truyền thông - PR
 • Ngành Khách sạn - Du lịch
 • Ngành Tài chính - Tiền tệ
 • Ngành Kinh doanh - Thương mại
 • Ngành Kỹ thuật
 • Ngành Vận tải
 • Ngành Sản xuất - Hỗ trợ sản xuất
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Ngành Nghệ thuật
 • Ngành Xuất khẩu lao động
 • Ngành theo tính chất công việc
 • Ngành Y tế - Dược
 • Ngành Xây dựng
 • Thủ công mỹ nghệ là gì

  3 years ago

  Thủ công mỹ nghệ là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế.

  Hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu: Điểm yếu nhất là ở khâu thiết kế

  3 years ago

  Thủ công mỹ nghệ là hàng xuất khẩu có thế mạnh và tiềm năng lớn của nước ta. Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng này hiện đang gặp không ít khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất là ở khâu thiết kế.