• Ngành Dịch vụ
 • Ngành Truyền thông - PR
 • Ngành Khách sạn - Du lịch
 • Ngành Tài chính - Tiền tệ
 • Ngành Kinh doanh - Thương mại
 • Ngành Kỹ thuật
 • Ngành Vận tải
 • Ngành Sản xuất - Hỗ trợ sản xuất
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Ngành Nghệ thuật
 • Ngành Xuất khẩu lao động
 • Ngành theo tính chất công việc
 • Ngành Y tế - Dược
 • Ngành Xây dựng
 • Nghề trông quán net là gì?

  3 years ago

  Mấy năm trở lại đây, Internet phát triển hết sức rầm rộ. Các quán Internet đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Và, một nghề mới xuất hiện: Nghề trông quán Net.